ambiente
Vignolbags voor milieu

Vignolbags voor milieuio COMPENSO - NWG for Planet

Het engagement van Vignolbags ten opzichte van het milieu vertaalt zich eveneens in de compensatie van haar CO2-uitstotingen.

Compenseren betekent de hoeveelheid CO2 die geproduceerd wordt door eender welke activiteit in evenwicht brengen met bebossingen die deze CO2 kunnen absorberen ofwel hernieuwbare bronnen gebruiken die de productie ervan voorkomen.

Aan al wie de CO2-uitstotingen van een product, een dienst of een andere activiteit gecompenseerd heeft, verstrekt AzzeroCO2 het geregistreerd merk met een eenduidige code die toegang verschaft tot een pagina online waar men de documentatie kan raadplegen met betrekking op de details van de afzonderlijke compensaties, en verzekert doorzichtigheid en traceerbaarheid.

Vignolbags heeft ervoor gekozen om de uitstotingen die ontstaan door de productie van de shoppers in TNT te compenseren door zich aan te sluiten het project van een biologische filter in Italië die in de eerste vier jaar na installatie toegestaan heeft het equivalent van ongeveer 15.000 ton CO2eq te vermijden, die anders in de atmosfeer terecht gekomen zouden zijn.

Klik hier voor de volledige fiche van het project.