ambiente
Vignolbags for miljų

Vignolbags for miljųio COMPENSO - NWG for Planet

Vignolbags' engagement i forhold til miljøet viser sig også konkret i virksomhedens indsats i forhold til at kompensere for sit CO2 udslip.

At kompensere betyder at skabe en balance mellem mængden af CO2, der genereres af en hvilken som helst aktivitet, og skovrejsningsprojekter, som er i stand til at absorbere CO2 udslippet, eller ved at benytte vedvarende kilder, som ikke producerer CO2.

AzzeroCO2 udsteder sit registrerede mærke til alle de, som har kompenseret for carbondioxidudslippet for et produkt, en service eller andre aktiviteter. Med mærket følger en individuel kode, som giver adgang til en online side, hvor man kan finde dokumentation, der indeholder oplysninger om de enkelte kompensationer, hvorved der sikres gennemsigtighed og sporbarhed.

Vignolbags har valgt at kompensere for de udslip, som genereres af fremstillingen af indkøbstasker i ikke-vævede materialer ved at tilslutte sig et biofilter projekt i Italien, som  i de første fire år efter sin installation har gjort det muligt at undgå, hvad der svarer til cirka 15.000 tons CO2eq , som ellers ville være blevet sluppet ud i atmosfæren.

Klik her for at se de komplette tekniske oplysninger for projektet.